.trainingen

 

algemeen

.

In 1990 begon ik, naast het theaterwerk, te werken als trainingsacteur. Ik assisteerde bij honderden trainingen, zag vele trainers aan het werk en selecteerde al observerend de meest effectieve en aansprekende werkwijzen en technieken. Ik merkte dat sommige trainers daadwerkelijk bijdroegen aan de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers, andere minder.

De drive om zelf aan het roer te staan maakte dat ik in 2018/2019 de opleiding tot communicatietrainer deed bij BGL & Partners.

Het zwaartepunt in mijn werk verschoof de afgelopen jaren naar het werken als trainer.

Met Dialogue bv kwam ik in contact doordat ik sinds 2013 als vaardighedentrainer en mentor verbonden ben aan de Beroepsopleiding Advocaten. Zeker in de rol van mentor kon ik meer inzoomen op de individuele cursist.

Steeds meer geboeid door mensen en hun persoonlijke verhalen en hun verlangen meer regie over bepaalde aspecten van het leven te krijgen bracht me in 2019 naar de opleiding tot coach bij Dialogue.

Voor andere opdrachtgevers: zie acts & facts.

Mijn trainingen werden in 2019 gemiddeld met een 9,1 gewaardeerd.

senior trainingsacteur

.

Als trainingsacteur ben ik de brug tussen theorie en praktijk. Met de trainer vorm ik een duo. Deze samenwerking is het meest effectief als trainer en acteur ieder opereren vanuit hun eigen domein: de trainer ‘weet alles’ en de acteur ‘voelt alles’.

Voor alles ben ik als trainingsacteur dienend aan de cursist. Het is de taak van zowel trainer als acteur, dat de cursist veilig kan reflecteren op de eigen praktijk en met alternatief gedrag kan experimenteren. Daarbij staat niet alleen het traditionele rollenspel tot mijn beschikking, maar nog vele andere werkvormen. Het is belangrijk de werkvorm aan te passen aan de leerstijl van de cursist. Een veilige leeromgeving staat absoluut centraal! 

Een goede trainingsacteur is niet zomaar een ‘leverancier van gedrag,’ zoals veel trainingsacteurs hun werkwijze aan de deelnemers toelichten; een goede trainingsacteur weet een rol neer te zetten, ofwel een meer-gelaagde persoonlijkheid. Daarmee doe ik als trainingsacteur meer recht aan de weerbarstige praktijk van de cursist.

trainingen en workshops

.

Een groep cursisten, het liefst in teamverband, en een trainer. Als trainer raak ik met de cursisten aan de praat over hun praktijk: wat is de huidige situatie, wat is de gewenste situatie? Hoe overbruggen we die? Welke reeds aanwezige kwaliteiten kunnen bij deze transitie helpen? Zowel individuele kwaliteiten als teamkwaliteiten. Welke uitdagingen kunnen we met elkaar formuleren? Welke persoonlijke uitdagingen, welke teamuitdagingen?

Ik heb kennis van vele modellen die in deze transitie kunnen dienen als kapstok. Maar altijd staat de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk centraal. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Meestal gaat het erom de op intuïtief niveau al aanwezige kennis aan de oppervlakte te brengen.

Mij staan als trainer vele werkvormen ter beschikking om de uitdagingen te toetsen aan de praktijk en te experimenteren met nieuw gedrag. Eén daarvan is het werken met een trainingsacteur.

Vaak combineer ik zelf mijn rol van trainer en trainingsacteur: de ‘acting trainer’. Deze combinatie stelt mij in staat snel heen en weer te switchen tussen theorie en praktijk.

Dezelfde principes gelden voor zowel een training als voor een workshop. Het verschil? De tijdspanne. En dus ook de diepgang. De duur van een training varieert van 1 tot 3 dagen. Een workshop beslaat 1 uur tot een halve dag.

Mijn specialiteit is trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en van omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Bij deze items ligt ook mijn passie. 

coaching

.

Als coach ga ik samen met de coachee in een vooraf overeengekomen aantal sessies een veranderingsvraag van de coachee verkennen en concretiseren. We onderzoeken het oude verhaal, verkennen het nieuwe verhaal. Gaandeweg het traject check telkens opnieuw of het traject nog aansluit bij de wensen van de coachee. 

Van welke beelden wil de coachee afscheid nemen? Welke krachtbronnen zijn er in het oude verhaal te vinden? Hoe zou je het nieuwe verhaal vertellen? En welke stappen brengen het gewenste verhaal dichterbij?

In de transitie van oud naar nieuw stel ik me als coach ‘onwetend’ en terughoudend op. Ik spiegel en stel vragen. Daarbij bedien ik me van een aantal methoden en technieken.

Maar bovenal creëer ik een veilige bedding waarin de verhalen van de coachee kunnen stromen. Het is mijn overtuiging dat verandering alleen vorm krijgt en alleen bestendigd wordt in een veilige bedding.

Het nieuwe verhaal en de weg daarheen zijn intuïtief al in de coachee aanwezig. Ik help bij het ontsluieren, bij het formuleren van de stappen erheen; gestaag vooruit met kleine, haalbare stappen. Ik ondersteun bij het houden van vertrouwen in de eenmaal ingeslagen weg.

quotes

Uit de evaluaties:

'Joep Dorren is een geweldige docent die met heel veel interesse en enthousiasme onze groep heeft begeleid. Ik heb veel gehad aan Joep en zijn enthousiasme werkt(e) aanstekelijk.'

'Meerdere weerbaarheidstrainingen gevolgd in de afgelopen jaren, en vind deze tot nu toe het meest nuttig en het leukst. Leuke trainer!'

'Joep, bedankt voor de weerbaarheidstraining.'

'Prima sessie, gemotiveerde trainer.'

'Joep Dorren is een kanjer en een goede mentor!'

'Joep is altijd erg betrokken geweest en heeft altijd erg nuttige feedback en begeleiding gegeven. Ik ben erg blij dat ik bij hem ben ingedeeld.'

'Leuke, rustige trainer. Prettig als persoon.'

'Bedankt voor de leerzame dag! Ik ga vol vertrouwen mijn gesprek tegemoet.'